Maligayang Pagdating,

Salamat sa paglahok sa aming on-line na survey sa Kasiyahan ng Kostumer.

Ang iyong katugunan ay napakahalaga sa amin. Makakatulong ito sa amin upang malaman ang mga lugar na kung saan ay maaari naming mapabuti ang mga serbisyo at higit na maunawaan ang mga pangangailangan sa aming pamayanan.

Upang sumali, mangyaring piliin ang sangay ng SFPL na iyong naiisip kapag tumutugon. Pagkatapos ay i-click ang buton na SIMULAN ANG SURVEY upang makapagsimula.

Mangyaring bigyang pansin na hindi na kailangang sagutin ang anumang mga katanungan na hindi naaangkop sa iyo.

Matapat na  sumasainyo,
Michael Lambert, Acting City Librarian
San Francisco Public Library
Lokasyon at bersyon